O konferenci | Platba | Program | Důležité termíny | Partneři | Výbory | Mapa | Pro autory | Kontakty | Registrace | Přihlásit

Registrace

Tento webový formulář slouží k registraci na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Přihlašovací údaje

Zadejte přihlašovací údaje

Uživatelské jméno *
Heslo *

Osobní údaje účastníka konference

Vyplňte pečlivě všechny níže uvedené osobní údaje.

Jméno *
Příjmení *
Akademický či vědecký titul (před jménem)
Akademický či vědecký titul (za jménem)
Kontaktní e-mail *
Telefon
Zaměstnavatel
V rámci konference mám zájem o (lze vybrat vícero možností): a) aktivní účast – vystoupení na jednání v sekcích (příspěvek v rozsahu max. 15 min.)

b) aktivní účast – vystoupení v rámci posterové sekce (připravený poster dle pokynů + přítomnost u posteru)

c) aktivní účast – prezentace školy/firmy/produktu

d) pasivní účast – pouze účast na konferenci
Požadavky na techniku
Datum registrace (nevyplňujte)

* Povinné položky
15. května 2019
Letošní ročník konference
Letošní ročník se koná 3. října 2019.

Do začátku konference zbývá:Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2010-2019 | Design: www.axe-design.cz