O konferenci | Platba | Program | Důležité termíny | Partneři | Výbory | Mapa | Pro autory | Kontakty | Registrace | Přihlásit

Registrace

Tento webový formulář slouží k registraci na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Přihlašovací údaje

Zadejte přihlašovací údaje

Uživatelské jméno *
Heslo *

Osobní údaje účastníka konference

Vyplňte pečlivě všechny níže uvedené osobní údaje.

Jméno *
Příjmení *
Akademický či vědecký titul (před jménem)
Akademický či vědecký titul (za jménem)
Kontaktní e-mail *
Telefon
Zaměstnavatel
V rámci konference mám zájem o (lze vybrat vícero možností): a) aktivní účast – vystoupení na jednání v sekcích (příspěvek v rozsahu max. 15 min.)

b) aktivní účast – vystoupení v rámci posterové sekce (připravený poster dle pokynů + přítomnost u posteru)

c) aktivní účast – prezentace školy/firmy/produktu

d) pasivní účast – pouze účast na konferenci
Požadavky na techniku
Datum registrace (nevyplňujte)

* Povinné položky




14. červen 2018
Letošní ročník konference
Letošní ročník se koná 4. října 2018.

11. září 2018
Registrace do prodloužena
Registrace prodloužena do 17. září. Při registraci mezi 7. až 17. 9. je třeba uhradit konferenční poplatek v hotovosti v den konání konference.

28. září 2018
Program
Program je ke stažení zde.



Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2013 | Design: www.axe-design.cz