O konferenci | Platba | Program | Důležité termíny | Partneři | Výbory | Mapa | Pro autory | Kontakty | Registrace | PřihlásitOrganizační výbor konference

Vědecký a odborný výbor konference
Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr.h.c.
Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Organizační výbor
Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
Mgr. Milan Polák, Ph.D.


14. červen 2018
Letošní ročník konference
Letošní ročník se koná 4. října 2018.

11. září 2018
Registrace do prodloužena
Registrace prodloužena do 17. září. Při registraci mezi 7. až 17. 9. je třeba uhradit konferenční poplatek v hotovosti v den konání konference.

28. září 2018
Program
Program je ke stažení zde.Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2013 | Design: www.axe-design.cz