O konferenci | Platba | Program | Důležité termíny | Partneři | Výbory | Mapa | Pro autory | Kontakty | Registrace | PřihlásitOrganizační výbor konference

Vědecký a odborný výbor konference
Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr.h.c.
Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Doc. Mgr. Igor Fic, Dr.
Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.
Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Organizační výbor
Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
Mgr. Milan Polák, Ph.D.


15. května 2019
Letošní ročník konference
Letošní ročník se koná 3. října 2019.

Do začátku konference zbývá:Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2010-2019 | Design: www.axe-design.cz